Hlavní strana
Často kladené dotazy:
Geostacionární:
Polární oběžná dráha:

QuikSCAT

QuikSCAT

Obsluha: NASA

Datum vypuštění: 19. června 1998

Typ oběžné dráhy: slunečně synchronní dráha znamená, že družice proletí nad určitým bodem vždy ve stejnou denní dobu.

výška: 800 km

Náklon oběžné dráhy: 98,6 Stupňů vzhledem k rovníkové rovině

Doba oběhu: 102 minut, družice provede za den 14 oběhů formou vzestupných (jih-sever) a sestupných (sever-jih) přeletů. Doba oběhu je čas, za který družice oběhne jedenkrát kolem Země.

Přístroj: rozptyloměr

Rozptyloměr (skaterometr) je mikrovlnný vysokofrekvenční radar (13,4 gigahertz), vyvinutý specificky pro měření rychlosti a směru větru nad mořskou hladinou. Vanutí větru zčeří mořskou hladinu tvorbou centimetr vysokých kapilárních vln. Ty pak změní vlastnosti signálu odraženého od hladiny.

Tento přístroj sleduje pás široký přibližně 1800 km. Přístroj provede každý den přibližně 400.000 měření a pokryje 90 % zemského povrchu. Rozlišení je 25 kilometry.

Oblačnost nebrání měření rychlosti větru za žádného počasí. Měření však ovlivňují všechny jevy, které narušují kapilární vlny: déšť, velmi slabý nebo velmi silný vítr (rychlejší než 20 m/s). V intervalu 3 m/s až 20 m/s je rychlost větru měřena s přesností na 2 m/s a směr s přesností na 20 stupňů.

Často kladené dotazy:
Geostacionární:
Polární oběžná dráha: