Hlavní strana
Geostacionární:
Polární oběžná dráha:

GOES

Pokrytí družicemi
GOES-E: 75°W

Obsluha: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)

Datum vypuštění: 04/1997 (GOES-W), 07/2001 (GOES-E)

Typ oběžné dráhy: Geostacionární

Přístroj: radiometr

Zařízení GOES Imager má 5 kanálů; kanál pro oblast viditelného světla má pásmo vlnových délek 0,55-0,75 µm, infračervené kanály mají pásma 3,8-4,0 µm, 10,2-11,2 µm a 11,5-12,5 µm a kanál pro vodní páru má pásmo 6,5-7,0 µm. U kanálu s vlnovou délkou ve viditelné oblasti je rozlišení 1 km, u infračerveného kanálu 4 km a u kanálu pro vodní páru 8 km.

Pokrytí družicemi
GOES-W: 135°W
GOES

Radiometr skenuje zemský povrch v řadách; každá řada se skládá ze série individuálních obrazových prvků neboli pixelů. Radiometr změří pro každý pixel zářivou energii v různých spektrálních pásmech. Naměřené údaje jsou digitálně zakódovány a vyslány do pozemské stanice k předběžnému zpracování předtím, než jsou rozšířeny mezi uživatele. Tyto údaje rozšiřuje Národní služba pro družicové údaje a informace o životním prostředí (NESDIS, National Environmental Satellite Data and Information Service). (NESDIS)

Družice GOES pořizují globální snímky každou půlhodinu. Snímky USA jsou pořizovány každých 15 minut. Pozemské oblasti lze skenovat i v kratších intervalech (například 5 minut, dokonce i jedna minuta) v případě podpory poplachových programů Národního úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administration)

Geostacionární:
Polární oběžná dráha: