Hlavní strana
Často kladené dotazy:
Příklady:

Výklad družicových snímků počasí

viditelné

Zobrazení ve viditelném spektru představují množství slunečního světla odraženého zpět do vesmíru oblaky nebo zemským povrchem. Zemský povrch bez oblačnosti a voda budou obvykle tmavé, zatímco oblaka a sníh jsou světlé. Silnější vrstvy oblačnosti mají větší odrazivost a jsou světlejší než tenká oblačnost. Na družicovém snímku ve viditelném spektru lze však těžko rozlišit nízkou a vysokou oblačnost. Pro toto rozlišení jsou užitečné infračervené družicové snímky. Při absenci slunečního světla nelze zobrazení ve viditelném spektru použít.

Zobrazení ve viditelné oblasti

infračervené

Zobrazení v infračerveném spektru představují infračervené záření vydávané oblaky nebo zemským povrchem. Ve skutečnosti jde o měření teploty. V infračerveném zobrazení se teplejší objekty jeví tmavší než chladnější objekty. Místa bez oblačnosti budou typicky tmavá, ale tmavá může být i velmi nízká oblačnost nebo mlha. Většina ostatní oblačnosti je světlá. Vysoká oblačnost je světlejší než nižší oblačnost.

Zobrazení v infračervené oblasti

vodní pára

Zobrazení vodních par představují množství vodních par ve střední a horní vrstvě atmosféry. Pomocí zobrazení vodních par lze identifikovat oblasti vlhkého a suchého vzduchu; bílé oblasti na obrázku představují více vlhkosti než tmavé oblasti.

Zobrazení vodních par

Příklady

Často kladené dotazy:
Příklady: