Hlavní strana

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk

Provozováním této stránky Allmetsat umožňuje volný přístup k informacím o počasí. Snažíme se poskytovat aktualizované a přesné informace. Upozorní-li nás někdo na chyby, budeme se je snažit opravit. Allmetsat však vylučuje jakoukoli odpovědnost související s informacemi na této stránce. Tyto informace:

Snažíme se vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některé údaje či informace na naší stránce však mohly být vytvořeny nebo strukturovány do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a my nemůžeme zaručit, že naše služby nebudou v důsledku těchto problému přerušeny či jinak ovlivněny. Allmetsat vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání této stránky nebo externích stránek, na které se zde odkazuje.