Hlavní strana

Čas UTC

Univerzální koordinovaný čas

Univerzální koordinovaný čas UTC (Universal Time Coordinated) je mezinárodní standardní čas. UTC je ekvivalentní střednímu solárnímu času na nultém poledníku (0° zeměpisné délky); dříve byl pojmenován GMT (Greenwich Mean Time). Je též stejný jako čas Z (Zulu time). Když je nula hodin UTC, je v Anglii ve městě Greenwich, které leží na nultém poledníku, půlnoc.

UTC se vypočítává v Mezinárodním úřadu pro míry a váhy (BIPM, Bureau International des Poids et Mesures) z údajů přibližně dvou set hodinových strojů umístěných v téměř padesáti státních laboratořích.

time.gov poskytuje hodnoty UTC v reálném čase.