Hlavní strana
Geostacionární:
Polární oběžná dráha:

KALPANA

Pokrytí družicemi

Obsluha: Indie

Datum vypuštění: 09/2002

Typ oběžné dráhy: Geostacionární

Poloha: 74°E

KALPANA

Přístroj: VHRR

Zařízení VHRR (Very High Resolution Radiometer) má 3 kanály; kanál pro oblast viditelného světla má pásmo vlnových délek 0,47-0,7 µm, infračervený kanál má pásmo 10,5-12,5 µm a kanál pro vodní páru má pásmo 5,7-7,1 µm. U kanálu s vlnovou délkou ve viditelné oblasti je rozlišení 2 km, u infračerveného kanálu a u kanálu pro vodní páru je rozlišení 8 km.

Radiometr skenuje zemský povrch v řadách; každá řada se skládá ze série individuálních obrazových prvků neboli pixelů. Radiometr změří pro každý pixel zářivou energii v různých spektrálních pásmech. Naměřené údaje jsou digitálně zakódovány a vyslány do pozemské stanice k předběžnému zpracování předtím, než jsou rozšířeny mezi uživatele.

Geostacionární:
Polární oběžná dráha: